Zakres usług

Obsługa prawna

Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w szczególności w zakresie:

  • prawo karne(w tym także sprawy karnoskarbowe i wykroczenia) - obrona we wszystkich rodzajach spraw, na wszystkich etapach postępowania oraz reprezentacja oskarżycieli prywatnych i posiłkowych
  • prawo cywilne– reprezentacja na etapie przedsądowym (negocjacje, wezwania itp.), reprezentacja przed sądami w obu instancjach, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • prawo spadkowe
  • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawo administracyjne
  • rejestracji spółek: prawa handlowego, fundacji, organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń

Oferowane usługi są wykonywane z troską o najwyższy poziom merytoryczny i w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu.

W ramach oferowanych usług reprezentuję klientów przed sądami i innymi organami, udzielam porad prawnych, sporządzam pisma procesowe i nieprocesowe, umowy, a także opinie prawne oraz prowadzę negocjacje w imieniu Klienta.