Kancelaria Adwokacka w Katowicach

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorców na terenie województwa Śląskiego i okolic. Na życzenie klientów prowadzimy obsługę prawną na terenie całej Polski.

Oferowana pomoc prawna obejmuje w szczególności reprezentowanie przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej i samorządowej na każdym etapie postępowania, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz umów, a także uczestniczenie w posiedzeniach organów podmiotów i innych spotkaniach.

Klient jest najważniejszy

W swojej pracy pozostając wiernym zasadom etyki adwokackiej, w tym w szczególności strzegąc tajemnicy zawodowej, zawsze kieruję się, jak najlepiej pojętym interesem Klienta. W związku z powyższym na początku współpracy staram się zawsze przedstawić w sposób jasny i zrozumiały opis sytuacji prawnej Klienta, ze wskazaniem najlepszych dla Niego rozwiązań.

W sposób szczególny dbam o kontakt z Klientami, informując ich na bieżąco o stanie powierzonych spraw i stopniu ich wykonania, ściśle współpracując w celu wypracowania rozwiązań odpowiadających Państwa oczekiwaniom. Uwzględniając zamierzony przez Klienta cel, na wstępie zawsze udzielam informacji o możliwych rozwiązaniach, zagrożeniach, jak również o ryzyku.