O mnie

Adwokat Adam Piwowarczyk

W 2013 r. ukończyłem studia prawnicze w formie stacjonarnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Egzamin magisterski złożyłem z dziedziny kryminalistyki z oceną bardzo dobrą. Następnie w latach 2014 – 2017 r. odbyłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Doświadczenie zdobywałem współpracując m.in. z Kancelariami Adwokackimi z terenu Katowic, Poznania, Warszawy, Bielska-Białej, Częstochowy, Krakowa, Chrzanowa i Chorzowa.

Uczestniczyłem w licznych postępowaniach sądowych, występując w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli prywatnych, posiłkowych, stron, czy uczestników postępowań. Posiadam doświadczenie procesowe z m.in. w sprawach z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, cywilnego, rodzinnego i prawa pracy.

Specjalizuję się w sprawach karnych, cywilnych oraz spadkowych, rodzinnych i opiekuńczych.

W trakcie aplikacji adwokackiej, a także w toku prowadzonej już we własnym imieniu praktyki zyskałem zaufanie Klientów, przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu w Ich sprawy i nieustannemu dążeniu do rozwiązania problemów, z którymi zwracali się do Kancelarii. Szczerość i uczciwość w kontaktach z Klientami stanowi fundament prowadzonej przeze mnie praktyki adwokackiej. Często rozwiązanie problemu Klienta nie jest jednoznaczne z wygraniem prowadzonej sprawy sensu stricto. Nie każdą sprawę można wygrać, tak jak nie każdą chorobę można wyleczyć, ale zawsze należy szukać drogi, która pozwoli złagodzić skutki mogące wiązać się z daną sprawą. Zasadniczy nacisk w swojej pracy kładę na pomoc Klientom w zrozumieniu ich sytuacji prawnej i jej wyjaśnienia, a następnie wypracowania rozwiązania ich problemu prawnego.